Západné Tatry

Druhým najvyšším pohorím Slovenska s rozlohou 400 km2 sú práve Západné Tatry. Rozkladajú sa na území Liptova, Oravi a Poľskej republiky. Najvyšším vrchom Západných   Tatier je Bystrá s nadmorskou výškou 2 248,4 m n.m. Hlavný hrebeň nadvezujúci na Vysoké Tatry prechádza po línii Babky – Sivý vrch – Brestová – Baníkov – Plačlivé – Volovec – Hrubý vrch – Bystrá – Poľská Tomanová – Temniak – Kasprov vrch.

Západné Tatry sa svojou jedinečnou polohou a prírodnými krásami zaraďujú medzi pohoria s najkrajšími turistickými chodníkmi.

Cestovný ruch je koncentrovaný v štyroch hlavných lokalitách. Z južnej strany je turisticky prístupná Žiarska dolina s atraktívnou ľahko dostupnou Žiarskou chatou. Zo severnej strany Západných Tatier sa nachádzajú často navštevované rekreačné strediská Zverovka, so svojim lyžiarskym strediskom, Brestová a okolie Ťatliankovej chaty.  Rovnako významnými oblasťami pre zimnú i letnú turistiku, ktoré sa nachádzajú na okraji sú: Oravice, Zuberec, Bobrovecká vápenica, Žiar, Konská, Jakubovany-Studená dolina, Pribylina, Podbanské.

Na území Západných Tatier sú vybudované dva náučné chodníky: NCH Juráňova dolina a NCH Roháčske plesá.

Návštevný poriadok TANAP-u

Návštevníci národného parku môžu vykonávať pešiu turistiku len po turistických, náučných a kúpeľných chodníkoch s výnimkou tých, na ktorých bol pohyb obmedzený alebo zakázaný rozhodnutím orgánu ochrany prírody a krajiny.

V chránených územiach s piatym stupňom ochrany je pohyb po turistických a náučných chodníkoch dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.

Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16.júna do 31.októbra v sprievode osôb, ktoré majú odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti horolezectva a vysokohorskej turistiky podľa osobitného predpisu.

Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a vodiacim remeňom. V chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz volného púšťania, vodenia a nosenia psov (NÁVŠTEVNÝ PORIADOK TANAP- U).

Comments are closed.